top of page

Samtaleterapeutisk forløb

 

Præmissen for, at udviklingspotentialet i et terapeutisk forløb kan indløses, er, at tid og energi investeres. Jeg tilbyder derfor faste forløb, således, at der er plads til, at der er tid mellem sessionerne til at bearbejde og integrere sessionernes indhold.

Forløb består á 5, 7 eller 10 sessioner. 

 

Samtalen er intim og fortrolig og jeg holder rummet for en dyb udforskning af din problemstilling. 

 

Terapien består i, at du afmonterer de uhensigtsmæssige forsvarsmekanismer, du har med dig grundet dine livserfaringer, ved at blotlægge dem, forstå deres natur og hvordan du aktivt kan arbejde med at skabe nye bæredygtige strategier

Book et forløb 

jason-leung-pJm0p9yPPaw-unsplash.jpg
saurav-kundu-PBqm3xf_m8g-unsplash.jpg
Tegnebræt 5.png

"Tusind tak for endnu en fantastisk session i dag. Jeg heler mere og mere for hver gang, og mit indre barn har fået et kæmpe kram i dag"

- Simone

Din unikke problemstilling

Vi vil tage udgangspunkt i den problemstilling du har med. Jeg arbejder både med affektive lidelser som ængstelige og depressive tilstande, men også med de uundgåelige gotiske knuder livet byder på, som du endnu ikke har sprog for eller som har en diagnostisk betegnelse. Jeg er, som psykolog, mindre optaget af at sætte et klinisk begreb på mine klienters tilstand, selvom det i nogle tilfælde både er afstigmatiserende, behjælpeligt og adgangsgivende for den rette hjælp. Jeg vil altid henvise dig til egen læge ved mistanke om behov for en udredning. Men i et terapeutisk forløb hos mig er fokus på din specifikke historie, dine konkrete strategier, de omstændigheder du står i lige nu og her og vigtigst af alt de ressourcer du har for at arbejde med dig selv. 

Et sprog for din problemstilling 

I terapien er der fokus på de konkrete værktøjer, der er nødvendige for at du konstruktivt bearbejder og anskuer din livsomstændigheder. Derfor er bruger vi sessionerne på at tale om konkrete værktøjer, der både hjælper dig til at frigøre dig fra tidligere tyngende tilstande, men også fremover giver dig redskaberne til at bære dig selv igennem svære følelsesmæssige perioder og navigere komplekse relationer. 

Mit fokus er på, at du føler dig stærk, forankret og med en forøget selvværd og tro på egen selvmestringsevne. Det gøres både gennem samtale, refleskionsøvelser og øvelser mellem sessionerne. Jeg inkorporerer desuden øvelser hvor tankerne ikke er i centrum, men hvor kroppen, nærværet og nuet er fokus. Det er en form for opmærksomhedstræning som støtter op om de andre dele af terapien. 

At italesætte din problemstilling kan hjælpe til at skabe klarhed over, hvad du har ord for, hvilke ord du bruger, og hvad du ikke har et sprog for endnu. Terapien vil skabe et sprog for nogle af dine oplevelser, traumer, konflikter eller fornemmelser og derved være med til at nedbryde tabuer du vedligeholder inde i dig selv. Ved at udvikle og bruge sproget som en måde at bearbejde dine følelser, lærer du dig selv bedre at kende. Det kan derved være med til at styrke dit selvforhold og  dine relationer til andre mennesker.

Eklektisk terapi 

 

Metoder: Vi arbejder med det kognitive lag af din problemstilling ved at reflektere i samtalen, men anerkender kroppens rolle ved at inddrage kroppens nonverbale sprog og øvelser der aktivere det parasympatiske nervesystem. Jeg er trænet indenfor evidensbaserede metoder som den metakognitive terapi og kognitiv adfærds terapi. Min tilgang til terapien er også præget af metoder som mindfulness og acceptance and commitment terapi. Derfor kalder jeg min tilgang eklektisk.

 

Filosofi: Man kan ofte opleve at sindstilstande sætter sig i kroppen. Som når stress viser sig som hovedpine, frygt sætter sig som maveonde, eller angst som tryggen for brystet. Selvom undertrykkelse kan være effektivt og i nogle tilfælde nødvendigt, er det ofte en kortvarig og energikrævende løsning at undertrykke sine følelser. Nye strategier, der gør dig i stand til at gå ind og ud af følelserne er derfor en del af den eklektiske terapi, der både trækker på dine kognitive rationaler og fysiske symptombilleder. 

Forløb længde

1 session varer 1 time
Forløb købes á 5, 7 eller 10 sessioner og er for nuværende kun online 

online priser

sessioner: 5750,- kr.

7 sessioner: 7750,- kr.

10 sessioner: 11.300,- kr.

Sessionens opbygning

Sessionerne indebærer altid en indledende guidet afspænding, for at du fysisk kan lande i rummet og du kan mærke hvordan nærvær, bevidst vejrtrækning og visualiseringer kan berolige dit nervesystem og hjælpe med at skabe klarhed

Mellem sessionerne

Jeg giver dig konkrete øvelser under sessionerne og mellem hver session får du hjemmeøvelser. Det er mellem vores sessioner du integrerer nye strategier og hvor det selvterapeutiske arbejde foregår. Hjemmeøvelserne hjælper dig med at opbygge erfaring vi sammen kan reflektere over i næste session

D2189D86-BA13-48DB-AB7D-43AD86F3ADE4.JPG
Screen Shot 2021-10-21 at 15.43.45.png
Screen Shot 2021-11-04 at 13.20.38.png
bottom of page