top of page

Om Annona

Annona er en helhedsorienteret terapiform stiftet af Cand.psych., Isabella Ariel.

 

 Min bevæggrund for at stifte Annona har sin oprindelse i samfundsdiskursen om psykisk helbred som udelukkende kognitivt funderet. I vores gængse sundhedssystem bliver kroppen og psyken nemlig ofte opfattet som to separate ting, og de bliver derfor også behandlet som uafhængige. Det skaber en dikotomi mellem krop og psyke, som jeg søger at forsone gennem min tilgang til samtaleterapien. 

 

Min metodologiske tilgang er eklektisk og beror sig på værdifulde elementer fra flere retninger indenfor psykologi herunder de evidensbaserede metoder som kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi og mindfulness i terapien.

 

I sessionerne trækker jeg på viden om, og øvelser i relation til, blandt andet den rolle du er blevet socialiseret ind i, uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre, aflæring af identificering med tanker og følelser, samt bevidst vejrtrækning, kropsscanning, meditation og visualiseringsøvelse. 

Vi mennesker er komplekse og infiltrerede i kulturelle normer og diskurser, der kan slide på os og skabe lidelse. Det individuelle terapeutiske forløb er altid skræddersyet den enkelte klients aktuelle livssituation og problemstilling. 

80B9E28B-065E-4304-A0FC-7B791D61C731.JPEG
fakurian-design-Tc_4PdN-Fq0-unsplash.jpg

"Self-esteem is the ability to see yourself as a flawed individual and still hold yourself in high regard."

-Esther Perel

Tegnebræt 6.png

Mange er underlagt en livslang socialisering fra samfundet og den unikke familiedynamik de er opvokset i, der gør, at visse følelser underreguleres i mens andre overreguleres. I sidste ende kan dette udviske personlige grænser og et repressivt selvnarrativ. Symptomer som angst for hvad andre tænker, ideen om hvad du burde og ikke burde, tvivlen på egne evner, eget værd, egen ret til at føle og tænke som du gør, og ikke mindst manglen på intuition og motivation. 

 

I mit terapeutiske arbejde handler det derfor først og fremmest om at afdække din unikke problematik og socialisering for at arbejde hen mod nødvendig handlekraft, grænsesætning og bæredygtige tankemønstre, så du kan løfte dig over de omstændigheder og dertilhørende følelser, der tynger dig. 

Tegnebræt 7.png

For at terapien kan være en oplysende og forsonende oplevelse, hvor du både opdager og gør plads til accept af alle sider af dig selv, hviler samtalen på den alliance vi sammen skaber.

 

Samtale som terapeutisk værktøj indebærer både udviklende og healende komponenter, men psykisk lidelse har også fysiske aspekter; somatiske symptomer, adfærd, kropssprog og nervesystemet. Når jeg arbejder med intense og skrøbelige emner gennem samtale, har jeg derfor også øje for dit kropssprog og hvordan de ting du fortæller, føles i din krop. 

 

Min terapeutiske praksis baserer sig på to fundamentale søjler; tryghed og nærvær. Tryghed er essentielt for at dit nervesystem tillader, at vi arbejder i dybden. Før spørgsmålene, analyserne og øvelser kommer til deres ret må tryghed derfor etableres. Og tryghed er ikke udelukkende rationelt. Tryghed er en mavefornemmelse, en intuition, en afspænding, en ro i din krop, der vil tillade dig at åbne op for sårbare emner på en konstruktiv og healende måde. Og nærvær for at dine unikke betragtninger, ordvalg og blinde vinkler bliver samlet op på og gjort genstand for refleksion.

 

Det terapeutiske rum skal føles som en oase; et helle hvor du kan komme og give slip, dykke ned i sårbare emner og heale. Også selvom de emner og følelser der bliver taget op er ubehagelige og overvældende.

 

Jeg vil for hver session guide en indledende afspænding og meditation, så dit nervesystem beroliges og du bevidst og sanseligt lander i det online samtalerum og bedst muligt kan mærke dig selv.

benigno-hoyuela-s35wW8oUQxg-unsplash.jpg
3A98BE30-FE4F-489C-A4B8-1EF7794BB2AB.jpeg

Min baggrund

 

Som kandidat i psykologi fra Københavns Universitet er jeg uddannet klinisk psykolog. Jeg afprøvede flere aspekter af psykologien før jeg gik selvstændig, hvor jeg mærkede hvor mine kompetencer excellerede. Det akademiske opslugte mig og indslusede mig i en verden af teori omkring den menneskelige psyke. Jeg har fordybet mig akademisk i kvinders oplevelse af at være fødende i et bio-psyko-socialt perspektiv og den ideoligiske konstruktion af moderskabet. I 2021 stiftede jeg, sammen med Danmarks førende efterfødselsvejleder Jozefina Skovgaard, Danmarks første efterfødselsuddannelse.  

 

Jeg har siden jeg begyndte at læse på universitetet været optaget af perinatalpsykologi. Den psykologi, der beskæftiger sig med kvinder under graviditet, fødsel og efterfødsel. Derfor blev jeg uddannet gravidyogainstruktør og efterfødselsvejleder og tilbyder også gravid, og efterfødselsbehandlinger, samt gravid- og efterfødssamtaler. 

 

Universitetet har givet mig en faglig ballast, oceaner af teori og forskning inden for forskellige domæner af den psykologiske disciplin. Jeg har lært at tage kritisk stilling, forholde mig åbent, ydmygt og nysgerrigt i en verden, hvor mange fremfører sig resolut, uden plads til nuancer, tvivl og kritik. Jeg vidste, jeg måtte bygge bro mellem den traditionelle psykologi og de healende, holistiske værktøjer skønlitteraturen, meditationen og min intuition indebærer, for at skabe en terapi, der går op i en højere enhed.

 

Min terapeutiske praksis tager udgangspunkt i, at vi kan heale psykisk smerte og frisætte vores krop gennem samtale, gennem at afmystificere og aftabuisere oplevelser, negative følelser og ubarmhjertige forventninger til os selv, men også gennem nærvær med nuet, gennem bevidst bevægelse og vejrtrækning.

 

Det er her, synergien mellem de eklektiske retninger opstår.

Velkommen til mit terapeutiske univers.

 

Allerkærligst,

Isabella

Min erfaringsvifte
 

 • Stifter af Annona samtaleterapi

 • Samtaleterapeut med en holistisk forståelse af kroppen og psyken og tilgang til terapien

 • Kandidatstuderende på Psykologi ved Københavns Universitet med bachelorprojekt om kvindens oplevelse af at være fødende

 • Underviser i udviklingspsykologi ved Københavns Universitet

 • Studenterterapeut i psykologhuset CEKTOS

 • Erfaring med samtaleterapi indenfor den metakognitive retning

 • Gravidyogainstruktør v. Hélt Vesterbro 

 • Underviser i seksualundervisning og den kvindelige cyklus på Friskoler 

 • ABA hjælpetræner for barn med infantil autisme 

 • Privatunderviser i engelsk og dansk for børn med anden etnisk baggrund 

 • Privatunderviser for børn med særlige sprolige udfordringer som dyslexi

bottom of page