top of page

Om Annona

Mit navn er Isabella Ariel og jeg står bag Annona. Min bevæggrund for at stifte Annona har sin oprindelse i samfundsdiskursen om psykisk helbred som udelukkende kognitivt funderet. I vores gængse sundhedssystem bliver kroppen og psyken nemlig ofte opfattet som to separate ting, og de bliver derfor også behandlet som uafhængige. Det skaber en dikotomi mellem krop og psyke som jeg gennem Annona forsoner.

 

Min generelle tilgang til terapien er eklektisk og beror sig på værdifulde elementer af flere forskellige retninger indenfor psykologi. I sessionerne trækker jeg på viden om, og øvelser i relation til, blandt andet den tidlige tilknytning og den rolle du er blevet socialiseret ind i, uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre, aflæring af identificering med tanker og følelser, samt bevidst vejrtrækning, kropsscanning, meditation og visualiseringsøvelse.

I vores samfund, er der mange grunde til, at det er svært at lytte til sin krop, mærke sine lyster og grænser og i sidste ende trives psykisk og fysisk. Vi mennesker er komplekse og infiltrerede i kulturelle normer og diskurser, der kan slide på os og skabe lidelse i længden.

3985311D-A950-404D-9E4E-CDE9E4F0372F.JPG
fakurian-design-Tc_4PdN-Fq0-unsplash.jpg

"Self-esteem is the ability to see yourself as a flawed individual and still hold yourself in high regard."

-Esther Perel

Tegnebræt 6.png

Mange er underlagt en livslang socialisering fra samfundet og den unikke familiedynamik de er opvokset i, der gør, at visse følelser underreguleres i mens andre overreguleres. Ideen om at nogle følelser og noget adfærd ikke er tilladt bidrager til en intens undertrykkelse af egne behov og egne lyster. I sidste ende kan dette udviske personlige grænser og kan føre til psykisk lidelse. Symptomer som angst for hvad andre tænker, ideen om hvad du burde og ikke burde, tvivlen på egne evner, eget værd, egen ret til at føle og tænke som du gør, og ikke mindst manglen på intuition og motivation.

 

I mit terapeutiske arbejde handler det derfor først og fremmest om at afdække din unikke problematik og socialisering, for at udforske hvordan du håndterer dine følelser på måder, der skaber lidelse for dig, og hvordan din overbevisning om dig selv, dine narrativer og dine relationer producerer og reproducerer dit belastede livssyn.

Tegnebræt 7.png

For at terapien kan være en oplysende og forsonende oplevelse, hvor du både opdager og gør plads til accept af alle sider af dig selv, hviler samtalen på den alliance vi sammen skaber.

 

Samtale som terapeutisk værktøj indebærer både udviklende og healende komponenter, men psykisk lidelse har også fysiske aspekter; somatiske symptomer, adfærd, kropssprog og nervesystemet. Når jeg arbejder med intense og skrøbelige emner gennem samtale, har jeg derfor også øje for dit kropssprog. 

 

Min fornemmeste opgave er at sikre den terapeutiske alliance, da min terapuetiske praksis baserer sig på to fundementale søjler; tryghed og nærvær. Tryghed for at både dit rationale, men også dit nervesystem, tillader at vi arbejder i dybden. Før spørgsmålene, analyserne og øvelser kommer til deres ret må tryghed derfor etableres. Og tryghed er ikke udelukkende rationelt. Tryghed er en mavefornemmelse, en intuition, en afspænding, en ro i din krop, der vil tillade dig at åbne op for sårbare emner på en konstruktiv måde. Og nærvær for at dine unikke betragtninger, ordvalg og blinde vinkler bliver samlet op på og gjort genstand for refleksion.

 

Derfor emmer mit terapeutiske rum visuelt af ro; levende lys, friske blomster og økologisk the. Det skal føles som en oase; et helle hvor du kan komme og give slip, dykke ned i sårbare emner og heale. Også selvom de emner og følelser der bliver taget op er ubehagelige og overvældende.

 

Jeg vil for hver session guide en indledende afspænding og meditation, så dit nervesystem beroliges og du bevidst og sanseligt lander i rummet og bedst muligt kan mærke dig selv.

benigno-hoyuela-s35wW8oUQxg-unsplash.jpg
DF44D99A-7420-4745-82BD-5EFE26FF6A66.JPG

Min baggrund

Jeg afprøvede flere aspekter af psykologien før jeg gik selvstændig, og mærkede hvor mine kompetencer excellerede og hvor de visnede. Det akademiske opslugte mig og indslusede mig i en verden af teori omkring den evigt mystiske menneskepsyke. Siden er jeg blevet BA.psyk, hvor jeg i mit bachelorprojekt fordybede mig i kvinders oplevelse af at være fødende i et bio-psyko-socialt perspektiv. Nu skriver jeg mit afsluttende speciale om kvinder og mødre. Min omsorg og passion for kvinders oplevelse af livsbegivenheder bliver kun større, samtidig med, at jeg får en indgående viden omkring hvordan psykologiske aspekter er intimt forbundet med biologiske, fysiologiske og sociale elementer, og kvinders oplevelser er skabt af en symbiose af disse.

 

Jeg har siden jeg begyndte at læse på universitetet været optaget af perinatalpsykologi både på et teoretisk og praktisk plan. Derfor blev jeg uddannet gravidyogainstruktør, og underviser gravidyogaklasser i yogastudiet Hélt på Vesterbro.

 

Universitetet har givet mig en faglig ballast, oceaner af teori og forskning inden for forskellige domæner af den psykologiske disciplin. Jeg har lært at tage kritisk stilling, forholde mig åbent, ydmygt og nysgerrigt i en verden, hvor mange fremfører sig resolut, uden plads til nuancer, tvivl og kritik. Jeg vidste, jeg måtte bygge bro mellem den traditionelle psykologi og de healende, holistiske værktøjer yogaen, meditationen og min intuition indebærer, for at skabe en terapi, der går op i en højere enhed.

 

Min terapeutiske praksis tager udgangspunkt i, at vi kan heale psykisk smerte og frisætte vores krop gennem samtale, gennem at afmystificere og aftabuisere oplevelser, negative følelser og ubarmhjertige forventninger til os selv, men også gennem nærvær med nuet, gennem bevidst bevægelse og vejrtrækning. Det er her, synergien mellem de eklektiske retninger opstår.

 

Om det er i 1:1 sessioner, hvor jeg inviterer meditation og mindfulness ind i terapien, eller om det er i yogastudiet, hvor jeg drysser tilknytningsteori henover mine gravidyogaklasser, så arbejder jeg med helheden og med kroppen og psyken som sammenhængende.

Velkommen til mit terapeutiske univers.

 

Allerkærligst,

Isabella

Min erfaringsvifte
 

 • Stifter af Annona samtaleterapi

 • Samtaleterapeut med en holistisk forståelse af kroppen og psyken og tilgang til terapien

 • Kandidatstuderende på Psykologi ved Københavns Universitet med bachelorprojekt om kvindens oplevelse af at være fødende

 • Underviser i udviklingspsykologi ved Københavns Universitet

 • Studenterterapeut i psykologhuset CEKTOS

 • Erfaring med samtaleterapi indenfor den metakognitive retning

 • Gravidyogainstruktør v. Hélt Vesterbro 

 • Underviser i seksualundervisning og den kvindelige cyklus på Friskoler 

 • ABA hjælpetræner for barn med infantil autisme 

 • Privatunderviser i engelsk og dansk for børn med anden etnisk baggrund 

 • Privatunderviser for børn med særlige sprolige udfordringer som dyslexi

bottom of page